💡Sıradan Olmayan Fark Yaratan Çözümler

1. SÖZLEŞME TARAFLARI
1.1. Sözleşmenin devamında İla Bilişim sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum MÜŞTERİ olarak, üretici ve yer sağlayıcı firma İLA BİLİŞİM olarak anılacaktır.
1.2. Müşteri ve İla Bilişim her biri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
1.3. Firma ünvanının, ticaret sicilinin iş adresinin, imzaya yetkili şahısların yahut imza yetkililerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde, gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescil ile yapılan iş bu değişiklikler en geç 7(Yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirilecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın ünvan ve/veya adres altında gönderilmemiş fatura, irsaliye, mektup vs. gibi tüm belgeler yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki taraf da imza yetkilisi şahısların veya imza yetkililerinin değişmesi durumunda, bu değişiklikten önce, imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş borç ve yükümlülüklerin tümünü kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
İş bu sözleşme MÜŞTERİ ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan İLA BİLİŞİM isimli Bilgisayar yazılımının (internet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanmasını, bu yazılım / ürün ile MÜŞTERİ ’ye ait ürün ve hizmet bilgilerinin internet ortamında barındırılmasını ve barındırma koşullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri, niceliklerini ve sınırlarını belirler.
Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenen hususlarda T.T.K.ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

Sözleşmeden doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğini etkilemez. İLA BİLİŞİM paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA / HİZMET BİLGİLERİ ESASLARI
3.1. İla Bilişim Paketleri belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ, hizmeti kiralamadan önce ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir.
3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi İla Bilişim  Paketleri sözleşmesinin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup toplam yazılım kiralama süresi 1(Bir) yıl’dır. Müşterinin kusurundan ya da müşteriden kaynaklanan hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ ’nin kendi kullanım tarafında (ev, iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.
3.3. Kiralama süresi bitiminden en az 15 (Onbeş) gün önce taraflardan birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden 1(bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan biri süresi içinde fesih ihtarında bulunursa; sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7.maddede belirlenmiştir. Kiralama bedelinin ya da yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda İLA BİLİŞİM
sözleşmeyi ihtara gerek kalmadan tek taraflı fesh eder.
3.4. İLA BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak isterse MÜŞTERİ’ye ait veri tabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra
tüm içerikleri İLA BİLİŞİM sisteminden silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse içeriğinde hiçbir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.
3.5. MÜŞTERİ, İLA BİLİŞİM ’tan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, İLA BİLİŞİM’ın açık yazılı onayı ve rızası olmaksızın üçüncü şahıslara kiralayamaz, (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde’nin ihlali halinde İLA BİLİŞİM’in sözleşmeyi bedel iadesi olmaksızın fesih hakkı saklıdır.
3.6. İLA BİLİŞİM,herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin İLA BİLİŞİM kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya ,müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) kullanmaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak İLA BİLİŞİM logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

4. GİZLİLİK İLKESİ
4.1. İLA BİLİŞİM, MÜŞTERİ ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek İLA BİLİŞİM gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
4.2. Yazılım kiralama hizmeti İLA BİLİŞİM’ın sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde İLA BİLİŞİM dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye,veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir.Yazılım kaynak kodları ve veritabanı İLA BİLİŞİM kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3.kişilerle
paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.
4.3. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini İLA BİLİŞİM kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından; İLA BİLİŞİM, bu bilgileri sunucularında tutmadığı ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

MÜŞTERİ 6698 sayılı Kanun anlamında gerekli tedbirleri almak yükümlülüğündedir.
4.4. İLA BİLİŞİM herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3D secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı İla Bilişim ETicaret Paketlerinde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. İLA BİLİŞİM tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir.

Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure POS kullanımında çıkabilecek problemlerden İLA BİLİŞİM sorumlu değildir. 3D Secure Pos
Sistemi kullanmayan müşterilerin kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan İLA BİLİŞİM sorumlu tutulamaz.
4.5. MÜŞTERİ ve İLA BİLİŞİM kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, ticari işlemler, ticari ilişkileri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına
uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve
hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.

5. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, salgın hastalık gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6. HUKUKİ ESASLAR
6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve işbu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
6.2. Her iki taraf genel ticari yasaya, dürüstlük ve iyiniyet kurallarına göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
6.4. Taraflar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve Diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için, sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere, bu düzenlemeler taraflardan birinin sözleşmeye uymasını katlanılamaz kılmadığı sürece riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler; taraflardan birinin sözleşmeye uymasını katlanılamaz kılmadığı sürece sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
6.6. İLA BİLİŞİM kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, İLA BİLİŞİM ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda İLA BİLİŞİM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
6.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup İLA BİLİŞİM’ın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 sayılı İnternet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 9. Maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 sayılı kanundan kaynaklanan bu hakkın İLA BİLİŞİM tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez.
Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) İLA BİLİŞİM’e sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.
6.8. Yine aynı şekilde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınan ‘’Marka ve Patent Hakları’’ ihlalleri hallerinde de İLA BİLİŞİM’ın yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
6.9. MÜŞTERİ İla Bilişim  Paketlerine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak; sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden İLA BİLİŞİM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda İLA BİLİŞİM hiçbir bedel ya da tazminat ödemeksizin siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını
elinde bulundurur.
6.10. MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve İLA BİLİŞİM aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) İla Bilişim  Paketlerini kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncaklar ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile İLA BİLİŞİM şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine İLA BİLİŞİM vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin hukuki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de İLA BİLİŞİM’e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
6.12. MÜŞTERİ, İla Bilişim  Paketlerinin kullanımı sırasında, bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, HTTP, GET ( https get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalırsa, (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), İLA BİLİŞİM kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. İLA BİLİŞİM’in gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları iyi niyet kuralları çerçevesinde saklıdır.
6.13. MÜŞTERİ ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarına maruz kalması halinde; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) İLA BİLİŞİM sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle
İLA BİLİŞİM’ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
6.14. İLA BİLİŞİM teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş Bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. İLA BİLİŞİM bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat: 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.
6.15. İLA BİLİŞİM, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.
6.16. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur.
Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle İLA BİLİŞİM tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise İLA BİLİŞİM verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak ödeme yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme hiçbir kesintiye uğramaz.
6.17. İşbu sözleşmeye konu alım-satım-kiralama işlemi ticari amaçla yapıldığından, ticaret kanuna tabi olup, tüketici kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu sebeple sözleşme konusu ürünün iptal veya iadesi veya İLA BİLİŞİM tarafından alınan bedelin geri ödemesinin yapılması söz konusu değildir.
6.18. İşbu sözleşmeyi imza eden MÜŞTERİ, İLA BİLİŞİM’in ticari itibarını sarsacak eylemlerden kaçınacak, çalışanlarının bu konudaki eylemlerinden de sorumluluğu bulunacaktır. Bu hükmün ihlal edilmesi halinde, İLA BİLİŞİM hiçbir bedel iadesi yapmaksızın sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. 6.19.Hazır temalar, yeni konsept temalar ve premium temalarda, İla Bilişim ek css hizmeti sunmayacak.
 

İletişime Geç